KESTÄVÄ KEHITYS

Cutter & Buckin maahantuojana toimii Oy Trexet Finland Ab. Vuonna 1991 perustettu Oy Trexet Finland Ab on tukkukauppa ja se kuuluu ruotsalaiseen pörssiyhtiöön New Wave Groupiin. New Wave Groupissa uskotaan klassiseen muotoiluun ja laadukkaisiin tuotteisiin – konseptiin, joka ei koskaan tule poistumaan muodista. Pyrimme siihen, että tuotteistamme on iloa pitkäksi aikaa. Kaikki tuotteemme voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopiviksi, mikä on hyvä keino edistää tuotteiden pidempää käyttöikää. New Wave Groupille on tärkeää, että kaikki tuotteet ovat turvallisia eivätkä sisällä kiellettyjä kemikaaleja. Kemikaalit ovat osa jokapäiväistä elämäämme, sillä suurinta osaa kemikaaleista löytyy jo arkiympäristöstämme. Tarvitsemme lisää tietoa kemikaaleista, jotta voisimme myös käsitellä niitä turvallisemmin. New Wave Group on Swerea IVF:n Swedish Chemicals Group:n jäsen, joten saamme uusimman saatavilla olevan tiedon lainsäädännöstä ja kehityksestä tekstiiliteollisuudessa. Tämä tukee aktiivista työtämme vähentää ja korvata kemikaaleja sekä ottaa käyttöön parhaat saatavilla olevat teknologiat. Kaikkien toimittajiemme on noudatettava vaatimuksia, jotka on määritelty rajoitettujen aineiden luettelossamme. Luettelo on laadittu vastaamaan toimintamaidemme lainsäädäntöjä, kuten REACHia, mutta se ottaa huomioon myös teollisuuden suositukset ja standardit. Tämän vuoksi meidän vaatimuksemme ovat usein tiukemmat kuin käytössä oleva lainsäädäntö edellyttää.

 

TYÖOLOJEN PARANTAMISEKSI

New Wave Group haluaa olla aktiivisesti mukana kaikissa tuotantoketjun vaiheissa. Koska olemme läsnä paikallisesti, voimme muodostaa läheisiä kumppanuuksia toimittajiemme kanssa ja seurata toimittajiemme liiketoiminnan kehitystä. Kokopäivätoiminen CSR-tiimimme (Corporate Social Resposibility) käy toimittajiemme luona, valvoo ja tukee toimittajia yhteiskunnallisissa ja ympäristöä koskevissa asioissa. BSCI:n jäsenyyden myötä New Wave Groupissa on otettu käyttöön BSCI:n sosiaaliset toimintaperiaatteet, Code of Conduct. Ne sisältävät mm. vaatimukset minimipalkasta ja työajasta sekä kieltävät erikseen lapsityön käytön. Lisäksi toimintaperiaatteet sisältävät useita muita vaatimuksia pohjautuen kansainvälisiin yleissopimuksiin, kuten ILO:n yleissopimuksiin ja YK:n ihmisoikeusjulistukseen. Jäsenyytemme BSCI:ssä tarkoittaa muutakin kuin vaatimuksia pelkästään toimittajiamme kohtaan –vaatimukset kohdistuvat myös meihin. New Wave Group on sitoutunut BSCI:n myötä ulkopuolisten auditoijien tekemiin tarkastuksiin toimittajiemme luona.

 

YMPÄRISTÖSTÄ

New Wave Groupin tärkeimpiin strategioihin kuuluvat ympäristökuormituksen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Jäsenyydellämme “Clean Shipping Network” -järjestössä pyrimme edistämään vähäpäästöisempien alusten käyttöä kuljetuksissamme. Kuljetusyhtiöt, joiden kanssa New Wave Group työskentelee, kuuluvat maailman suurimpiin, ja myös niillä on omat ympäristöohjelmansa. Pyrimme aina parantamaan sisäistä logistiikkamme ja työtapojamme. Teemme sisaryritysten kesken mahdollisimman paljon yhdistettyjä kuljetuksia. Kestävää kehitystä tukevat menetelmät edistävät myös muiden toimintojemme virtaviivaistamista.